KONKURS/NATJEČAJ za izbor korisnika sredstava Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti u Sarajevu

Broj: 02-26/12

Datum: 17.8. 2012. godine

 

U skladu sa Pravilnikom o procedurama i kriterijima za izbor korisnika sredstava Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti u Sarajevu broj: 02-112/08 od 14. 11. 2008. godine i Odlukom o raspisivanju Konkursa/Natječaja za izbor korisnika sredstava Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti u Sarajevu za 2012. godinu broj:02-24/12 od 17.8.2012. godine, Upravni odbor Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti u Sarajevu, raspisuje

 

KONKURS/NATJEČAJ

za izbor korisnika sredstava

Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti u Sarajevu

 

 

I - PREDMET KONKURSA/NATJEČAJA 

Predmet Konkursa/Natječaja je prikupljanje prijava i izbor korisnika sredstava Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti u Sarajevu (u daljem tekstu: Fondacija) za 2012. godinu. 

 

II - OBLASTI U OKVIRU KOJIH ĆE SE VRŠITI IZBOR KORISNIKA SREDSTAVA

 

1. Projekti, programi i manifestacije muzičke umjetnosti od značaja za Bosnu i Hercegovinu i Federaciju Bosne i Hercegovine 

2. Projekti, programi i manifestacije scenske umjetnosti od značaja za Bosnu i Hercegovinu i Federaciju Bosne i Hercegovine 

3. Projekti, programi i manifestacije likovne umjetnosti od značaja za Bosnu i Hercegovinu i Federaciju Bosne i Hercegovine

 

III - NAČIN ODABIRA KORISNIKA SREDSTAVA 

Način odabira korisnika sredstava utvrđen je Pravilnikom o procedurama i kriterijima za izbor korisnika sredstava Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti u Sarajevu broj 02-112/08 od 14. 11. 2008.godine. 

 

IV - KRITERIJI ZA IZBOR KORISNIKA

 

1.Opći kriteriji:

-          kvaliteta programa ili projekta, potvrđen status i značaj

-          doprinos promociji i afirmaciji bosanskohercegovačke kulture i kulturnih identiteta

-          interes kulturne javnosti

-          funkcionalna i ekonomska opravdanost

-          ravnomjerna regionalna i nacionalna zastupljenost

-          podrška projektima, programima i manifestacijama koji imaju potporu lokalne zajednice

-          prednost imaju projekti, programi i manifestacije koji imaju osigurano sufinansiranje

-          broj sudionika u projektu, programu i manifestaciji i širina prostora djelovanja

-          održivost i kontinuitet kandidiranih projekata i programa

-          nastavak realizacije započetih projekata

-          projekti, programi i manifestacije koji su profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora odnosno predlagača

 

2.Posebni kriteriji:

 

a) Projekti, programi i manifestacije muzičke umjetnosti od značaja za Bosnu i Hercegovinu i Federaciju Bosne i Hercegovine

-          stvaranje visokih estetskih vrijednosti iz oblasti muzičke umjetnosti od značaja za Bosnu i Hercegovinu kojim bosanskohercegovačku kulturu stavljaju u evropske okvire

-          programi, projekti i manifestacije koji čuvaju i promovišu tradiciju i kulturu naroda u Bosni Hercegovini na polju muzičke umjetnosti

-          programi i projekti koji potiču i obogaćuju stvaralaštvo bosanskohercegovačkih kompozitora u svim muzičkim oblicima i vrstama

-          projekti, programi i manifestacije koji promovišu usavršavanje mladih muzičara kao i oblik afirmacije reproduktivnog i autorskog stvaralaštva

-          projekti, programi i manifestacije koji promovišu kvalitetnu i novu inicijativu za određene sredine

-          projekti, programi i manifestacije koji svojim kontinuitetom predstavljaju kulturni identitet sredine iz koje dolaze.

 

b) Projekti, programi i manifestacije scenske umjetnosti od značaja za Bosnu i Hercegovinu i Federaciju Bosne i Hercegovine

-          stvaranje visokih estetskih vrijednosti iz oblasti scenske umjetnosti od značaja za Bosnu i Hercegovinu kojim bosanskohercegovačku kulturu stavljaju u evropske okvire

-          projekti, programi i manifestacije koje potiču i obogaćuju stvaralaštvo bosanskohercegovačkih scenskih umjetnika u svim scenskim oblicima i vrstama

-          projekti, programi i manifestacije koje imaju uspješan dugogodišnji kontinuitet značajan za širu zajednicu

-          festivali iz oblasti scenskih umjetnosti od međunarodnog i domaćeg značaja

-          projekti, programi i manifestacije koje potiču promicanje novih estetskih i autorskih izraza

-          projekti, programi i manifestacije koje promovišu bosanskohercegovačku kulturu i umjetnike na polju regionalne i međudržavne saradnje

-          projekti, programi i manifestacije koje potiču razmjenu (gostovanje, koprodukcije) umjetnički vrijednih i kvalitetnih produkcija u području scenskih umjetnosti 

 

c) Projekti, programi i manifestacije likovne umjetnosti od značaja za Bosnu i Hercegovinu i Federaciju Bosne i Hercegovine

-         stvaranje visokih estetskih vrijednosti iz oblasti likovnih umjetnosti od značaja za Bosnu i Hercegovinu kojim bosanskohercegovačku kulturu stavljaju u evropske okvire

-         projekti, programi i manifestacije koje potiču i obogaćuju stvaralaštvo bosanskohercegovačkih stvaralaca u svim likovnim oblicima i vrstama

-          projekti, programi i manifestacije koji imaju uspješan dugogodišnji kontinuitet značajan za širu zajednicu

-          izložbe grupa afirmisanih umjetnika

-          retrospektivne izložbe renomiranih bosanskohercegovačkih umjetnika

-          samostalne izložbe

-          međuinstitucionalna saradnja i razmjena, partnerstvo u Bosni i Hercegovini (razmjena izložbi u Bosni i Hercegovini i inostranstvu)

-          projekti, programi i manifestacije koji potiču razmjenu umjetničkih produkcija od domaćeg i međunarodnog značaja

-          promocija bosanskohercegovačkih umjetnika na polju regionalne i međunarodne saradnje 

 

V - PRAVO UČEŠĆA  

Pravo učešća na ovaj Konkurs/Natječaj imaju pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Federacije Bosne i Hercegovine, samostalni umjetnici, građani i udruženja.

 

VI - SADRŽAJ PRIJAVE ZA UČEŠĆE 

Obavezna dokumentacija : 

  1. 1.Popunjen prijavni obrazac (za fizičke i pravne osobe)
  2. 2.Lična karta i CIPS-ova prijava prebivališta (za fizičke osobe) - ovjerena kopija
  3. 3.Rješenja o registraciji podnositelja zahtjeva (za pravne osobe) -ovjerena kopija
  4. 4.Uvjerenja o poreznoj registraciji - identifikacijski broj (za pravne osobe) -ovjerena kopija
  5. 5.Ugovora s bankom o otvaranju transakcijskog ili tekućeg računa (za pravne i fizičke osobe) -ovjerena kopija
  6. 6.Bilansa stanja i bilansa uspjeha za 2011. godinu sa pečatom Agencije za finansijske, informatičke i posredničke usluge (za pravne osobe)- ovjerena kopija 
  7. 7.Detaljan opis projekta, programa ili manifestacije za koji se traži sufinanciranje (za pravne i fizičke osobe)
  8. 8.Finansijski plan projekta s navedenim izvorima prihoda i očekivanim rashodima (za pravne i fizičke osobe)
  9. 9.Preporuka kantonalnog resornog ministarstva ili lokalne uprave s potvrdom o sufinansiranju (ako postoji) original 

 

NAPOMENA: Ovjera kopija ne može biti starija od 3 mjeseca od datuma podnošenja prijave! 

 

VII - VAŽNE NAPOMENE 

Projekti, programi i manifestacije namijenjene predškolskom, osnovnoškolskom i srednjoškolskom uzrastu u pravilu neće biti razmatrane osim ako je riječ o njegovanju autorskog izraza. 

 

VIII- DOSTAVLJANJE PRIJAVA 

Prijave na Konkurs/Natječaj se podnose sa pratećom dokumentacijom u zatvorenoj koverti sa vidljivom naznakom na koverti:

FONDACIJA ZA MUZIČKE SCENSKE I LIKOVNE UMJETNOSTI

“PRIJAVA ZA KONKURS/NATJEČAJ”

Obala Maka Dizdara 2, 71 000 Sarajevo

 

Obavezno popunjen prijavni obrazac možete preuzeti u prostorijama Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti u Sarajevu, ul. Obala Maka Dizdara broj 2 ili dobiti na upit putem e-mail adrese: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..  

Dodatne informacije možete dobiti upitom na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. najdalje do 14. 9. 2012.godine, poslije kojeg datuma nismo dužni odgovarati na iste. 

Rok za podnošenje prijava je do 15. 9. 2012. godine. 

Dokumentacija i prilozi koji budu dostavljeni za sudjelovanje u Konkursu/Natječaju neće se vraćati. 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.  

Prijave korisnika sredstava Fondacije iz prethodnih godina koji nisu dostavili izvještaje o namjenskom utrošku sredstava neće biti razmatrane. 

Rezultati Konkursa/Natječaja bit će objavljeni u sredstvima javnog informiranja u roku od 30 dana po zatvaranju Konkursa/Natječaja.

FONDACIJA ZA MUZIČKE
SCENSKE I LIKOVNE UMJETNOSTI

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Jasmin Duraković, sr                                                        

© 2019 Federalno ministarstvo kulture i sporta. Sva prava pridržana. Designed By ELUR d.o.o. Kiseljak