KONKURS/NATJEČAJ za izbor korisnika preostalih sredstava Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti

Broj: 02-47/12

Datum: 7.11. 2012. godine

 

U skladu sa Pravilnikom o procedurama i kriterijima za izbor korisnika sredstava Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti u Sarajevu broj: 02-112/08 od 14. 11. 2008. godine i Odlukom o raspisivanju Konkursa/Natječaja za izbor korisnika preostalih sredstava Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti za 2012. godinu broj: 02-45/12 od 7.11.2012. godine, Upravni odbor Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti, raspisuje

 

KONKURS/NATJEČAJ

za izbor korisnika preostalih sredstava Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti  

 

I - PREDMET KONKURSA/NATJEČAJA

 

Predmet Konkursa/Natječaja je prikupljanje prijava i izbor korisnika preostalih sredstava Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti (u daljem tekstu: Fondacija) za 2012. godinu.

 

II - OBLASTI U OKVIRU KOJIH ĆE SE VRŠITI IZBOR KORISNIKA SREDSTAVA

 

Projekti, programi i manifestacije scenske umjetnosti od značaja za Bosnu i Hercegovinu i Federaciju Bosne i Hercegovine

 

 

III - NAČIN ODABIRA KORISNIKA SREDSTAVA

 

Način odabira korisnika sredstava utvrđen je Pravilnikom o procedurama i kriterijima za izbor korisnika sredstava Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti broj 02-112/08 od 14. 11. 2008.godine

 

Uvažavajući preporuke revizije, projekti kojima su 2012. godine već odobrena sredstva iz Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti kao i drugih tekućih transfera Federalnog ministarstva kulture i sporta NEĆE BITI RAZMATRANA.

 

IV - KRITERIJI ZA IZBOR KORISNIKA

 

1.Opći kriteriji:

-          kvaliteta programa ili projekta, potvrđen status i značaj

-          doprinos promociji i afirmaciji bosanskohercegovačke kulture i kulturnih identiteta

-          interes kulturne javnosti

-          funkcionalna i ekonomska opravdanost

-          ravnomjerna regionalna i nacionalna zastupljenost

-          podrška projektima, programima i manifestacijama koji imaju potporu lokalne zajednice

-          prednost imaju projekti, programi i manifestacije koji imaju osigurano sufinansiranje

-          broj sudionika u projektu, programu i manifestaciji i širina prostora djelovanja

-          održivost i kontinuitet kandidiranih projekata i programa

-          nastavak realizacije započetih projekata

-          projekti, programi i manifestacije koji su profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora odnosno predlagača

  

 

2.Posebni kriteriji:

 

Projekti, programi i manifestacije scenske umjetnosti od značaja za Bosnu i Hercegovinu i Federaciju Bosne i Hercegovine:

-          stvaranje visokih estetskih vrijednosti iz oblasti scenske umjetnosti od značaja za Bosnu i Hercegovinu kojim bosanskohercegovačku kulturu stavljaju u evropske okvire

-          projekti, programi i manifestacije koje potiču i obogaćuju stvaralaštvo bosanskohercegovačkih scenskih umjetnika u svim scenskim oblicima i vrstama

-          projekti, programi i manifestacije koje imaju uspješan dugogodišnji kontinuitet značajan za širu zajednicu

-          festivali iz oblasti scenskih umjetnosti od međunarodnog i domaćeg značaja

-          projekti, programi i manifestacije koje potiču promicanje novih estetskih i autorskih izraza

-          projekti, programi i manifestacije koje promovišu bosanskohercegovačku kulturu i umjetnike na polju regionalne i međudržavne saradnje

-          projekti, programi i manifestacije koje potiču razmjenu (gostovanje, koprodukcije) umjetnički vrijednih i kvalitetnih produkcija u području scenskih umjetnosti 

 

 

V - PRAVO UČEŠĆA 

 

Pravo učešća na ovaj Konkurs/Natječaj imaju pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Federacije Bosne i Hercegovine, samostalni umjetnici, građani i udruženja.

 

 

VI - SADRŽAJ PRIJAVE ZA UČEŠĆE

 

Obavezna dokumentacija :

 

1.Popunjen prijavni obrazac (za fizičke i pravne osobe)

2.Lična karta i CIPS-ova prijava prebivališta (za fizičke osobe) - ovjerena kopija

3.Aktuelno rješenje o registraciji podnositelja zahtjeva ne starije od tri mjeseca (za pravne osobe) -ovjerena kopija

4.Uvjerenja o poreznoj registraciji ne starije od tri mjeseca - identifikacijski broj (za pravne osobe) -ovjerena kopija

5.Ugovora s bankom o otvaranju transakcijskog ili tekućeg računa ne starije od tri mjeseca (za pravne i fizičke osobe) -ovjerena kopija

6.Bilansa stanja i bilansa uspjeha za 2011. godinu sa pečatom Agencije za finansijske, informatičke i posredničke usluge (za pravne osobe)- ovjerena kopija 

7.Detaljan opis projekta, programa ili manifestacije za koji se traži sufinanciranje (za pravne i fizičke osobe)

8.Finansijski plan projekta s navedenim izvorima prihoda i očekivanim rashodima (za pravne i fizičke osobe)

9.Preporuka kantonalnog resornog ministarstva ili lokalne uprave s potvrdom o sufinansiranju (ako postoji) original

 

NAPOMENA: Ovjera kopija ne može biti starija od 3 mjeseca od datuma podnošenja prijave! 

 

VII - VAŽNE NAPOMENE

 

Projekti, programi i manifestacije namijenjene predškolskom, osnovnoškolskom i srednjoškolskom uzrastu u pravilu neće biti razmatrane osim ako je riječ o njegovanju autorskog izraza.

 

 

VIII- DOSTAVLJANJE PRIJAVA

 

Prijave na Konkurs/Natječaj se podnose sa pratećom dokumentacijom u zatvorenoj koverti sa vidljivom naznakom na koverti:

FONDACIJA ZA MUZIČKE SCENSKE I LIKOVNE UMJETNOSTI

“PRIJAVA ZA KONKURS/NATJEČAJ”

Obala Maka Dizdara 2, 71 000 Sarajevo


 

Obavezno popunjen prijavni obrazac možete preuzeti u prostorijama Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti, ul. Obala Maka Dizdara broj 2 u Sarajevu ili dobiti na upit putem e-mail adrese: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. 

 

Dodatne informacije možete dobiti upitom na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. najdalje do 23.11. 2012.godine, poslije kojeg datuma nismo dužni odgovarati na iste.

 

Rok za podnošenje prijava je do 23.11. 2012. godine u 15 sati.

 

Dokumentacija i prilozi koji budu dostavljeni za sudjelovanje u Konkursu/Natječaju neće se vraćati.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

 

Prijave korisnika sredstava Fondacije iz prethodnih godina koji nisu dostavili izvještaje o namjenskom utrošku sredstava neće biti razmatrane.

 

Rezultati Konkursa/Natječaja bit će objavljeni na na internet stranici www.fmksa.com 14.12.2012. god.

FONDACIJA ZA MUZIČKE, SCENSKE I LIKOVNE UMJETNOSTI

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Jasmin Duraković, sr                                                        

© 2019 Federalno ministarstvo kulture i sporta. Sva prava pridržana. Designed By ELUR d.o.o. Kiseljak