NaslovnaSaopćenja za javnostMinistrica Zora Dujmović potpisala Ugovor o financiranju sa predstavnicima četiri nacionalna kulturna društva BiH

Ministrica Zora Dujmović potpisala Ugovor o financiranju sa predstavnicima četiri nacionalna kulturna društva BiH

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Federalna ministrica kulture i sporta, Zora Dujmović, potpisala je danas u Federalnom ministarstvu kulture i sporta Ugovor o financiranju sa predstavnicima četiri nacionalna kulturna društva BiH.

U ime SPKD „Prosvjeta“, Ugovor je potpisao generalni sekretar Nenad Marilović, dok je to, u ime BZK „Preporod“, učinio predsjednik Udruženja Senadin Lavić.

Ugovore su također potpisali i Elma Softić Kaunitz, generalni sekretar Kulturnog društva „La Benevolencija“ i predsjednik HKD „Napredak“, Franjo Topić.

Sredstva za ovu namjenu osigurana su u Proračunu Federacije BiH za 2015. godinu kroz Tekuće transfere neprofitnim organizacijama na pozicijama Federalnog ministarstva kulture i sporta i to:

  • Kulturno društvo SPKD „Prosvjeta“ u iznosu od 40.000,00 KM,
  • Kulturno društvo BZK „Preporod“ u iznosu od 70.000,00 KM,
  • Kulturno društvo HKD „Napredak“ u iznosu od 50.000,00 KM,
  • Kulturno društvo „La Benevolencija“ u iznosu od 20.000,00 KM.

„Navedena nacionalna kulturna društva su najstarija kulturna društva u BiH i kao takva predstavljaju značajnu povijesnu, kulturnu, nacionalnu i društvenu činjenicu u BiH te je osnovni cilj potpore nacionalnim kulturnim društvima očuvanje i afirmacija kulturnog identiteta bh. naroda“, istakla je ovom prilikom ministrica Dujmović.

Dodijeljena sredstva su potpora radu neprofitnim organizacijama za godišnje programske i projektne aktivnosti u smislu očuvanja historije, kulture i tradicije naroda BiH.

 

 

Javni pozivi i konkursi

Na osnovu članka 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj: 35/05), a sukladno s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa…

Kontakt

Adresa: Obala Maka Dizdara br. 2.

71000 Sarajevo 

Tel: +387 33 25 41 03

Fax: +387 33 22 66 75, +387 33 25 41 51

Fondacije

Projekti

beactive beactivelogo

Nematerijalno kulturno naslijeđe