NaslovnaSaopćenja za javnostMinistar Salmir Kaplan gostovao na javnoj tribini Udruženja „GRAD“ iz Goražda

Ministar Salmir Kaplan gostovao na javnoj tribini Udruženja „GRAD“ iz Goražda

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Na poziv Udruženja „GRAD“ (Građanska afirmacija društva) iz Goražda, federalni ministar kulture i sporta, Salmir Kaplan, bio je uvodničar na tribini „Zakon o mladima i njegova implementacija“, koju je organizovalo ovo Udruženje.

Ministar Salmir Kaplan gostovao na javnoj tribini Udruženja „GRAD“ iz Goražda

Ministar je upoznao prisutne sa Zakonom o mladima Federacije Bosne i Hercegovine, te aktivnostima koje, na realizaciji ovog Zakona, provodi Vlada. Shodno Zakonu, Federalno ministarstvo kulture i sporta preuzima koordinirajuću ulogu za politiku prema mladima na nivou Federacije.

Mladi su izrazili veliko interesovanje za ovu temu, te su u neposrednoj komunikaciji sa ministrom Kaplanom, dobili odgovore na brojna pitanja.

Organizovanje javnih tribina ovog tipa dio je projekta koje Udruženje „GRAD“ realizuje u saradnji sa Američkom ambasadom u Bosni i Hercegovini.

Ministar Salmir Kaplan gostovao na javnoj tribini Udruženja „GRAD“ iz Goražda

Javni pozivi i konkursi

fmksNa osnovu članka 7. Zakona o igrama na sreću („Službene novine Federacije BiH“, br. 48/15 i 60/15-ispravka) i članka 6. Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda…

Kontakt

Adresa: Obala Maka Dizdara br. 2.

71000 Sarajevo 

Tel: +387 33 25 41 03

Fax: +387 33 22 66 75, +387 33 25 41 51

Fondacije

Projekti

beactive beactivelogo

Nematerijalno kulturno naslijeđe