NaslovnaSaopćenja za javnostIzrada Plana upravljanja za nekropole sa stećcima

Izrada Plana upravljanja za nekropole sa stećcima

Federalno ministarstvo kulture i sporta – Zavod za zaštitu spomenika 19. marta 2012. godine (ponedjeljak) u 12.00 sati organizira sastanak na kojem će biti prezentirana izrada Plana upravljanja za nekropole sa stećcima. Sastanak će se održati u prostorijama Federalnog ministarstva kulture i sporta. 

Na sastanku će autorski tim za izradu Plana (koordinatorica Mirela Handan Mulalić i članovi Azra Hadžić, Milijana Okilj i Mirzah Fočo) prezentirati do sada završene aktivnosti. Za nastavak aktivnosti na izradi Plana upravljanja potrebno je uključiti sve institucije nadležne za zaštitu i upravljanje nekropola sa stećcima, kao i stručnjake iz svih relevantnih institucija na svim nivoima vlasti koji mogu pružiti potrebne informacije za izradu strateških planova. 

Napominjemo da je regionalna saradnja institucija kulture Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine rezultirala nastankom dokumenta „Nominacija stećaka – srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika – za upis na Listu svjetske kulturne baštine UNESCO-a“.  

Sastanku će prisustvovati Sredoje Nović, ministar civilnih poslova BiH, Salmir Kaplan, federalni ministar kulture i sporta, Lidija Mićić, direktorica Zavoda za zaštitu spomenika FBiH, predstavnici UNESCO Ureda u Sarajevu te predstavnici federalnih i kantonalnih ministarstava i općina.

Javni pozivi i konkursi

fmksNa osnovu članka 7. Zakona o igrama na sreću („Službene novine Federacije BiH“, br. 48/15 i 60/15-ispravka) i članka 6. Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda…

Kontakt

Adresa: Obala Maka Dizdara br. 2.

71000 Sarajevo 

Tel: +387 33 25 41 03

Fax: +387 33 22 66 75, +387 33 25 41 51

Fondacije

Projekti

beactive beactivelogo

Nematerijalno kulturno naslijeđe