POZIV ZA UČEŠĆE NA UMJETNIČKOM KONKURSU „Borba za mir“

Federalnom ministarstvu kulture i sporta dostavljen je poziv od tima New Generation za učešće u svjetskom umjetničkom takmičenju „Nova generacija za mir“.

Učesnici: mladi ljudi od 25 do 35 godina koji govore ruski i/li engleski jezik.

Umjetnička djela koja mogu biti prijavljena na konkurs: slika ili digitalni crtež, fotografija (serija fotografija), video (trajanja do 59 sekundi), skulptura (instalacija), slogan (do 64 karaktera). Svako djelo treba imati kratki opis (do 500 karaktera) u skladu sa zadanom temom.

Svako djelo mora obavezno korespondirati s naslovnom temom konkursa, koja glasi: „Borba za mir“. Tema se referira na svaku aktivnost, ideju, misao, intenciju koja za cilj ima uspostavljanje, postizanje i održavanje mira, drugarstva i uzajamnog razumijevanja između ljudi, nacija i država.

Datum prijavljivanja: 02. mart – 01. juni 2020. godine

Kako učestvovati: poslati umjetničko djelo na mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. sa neophodnim aplikacijama, koje se mogu naći na web-adresi: http://forpeace.world/EN/konkurs.html

Ukoliko autori odgovore na uvjete konkursa, organizator će pobjednike nagraditi u Moskvi, nakon 01. 09. 2020. godine. Troškove leta i smještaja pobjednika snosit će Organizator.

Vrijeme je da se ujedinimo i podržavamo jedni druge!

Ostanite sigurni i zdravi!

Tim New Generation, http://thepeace.world/

Javni pozivi i konkursi

Na osnovu članka 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj: 35/05), a sukladno s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa…

Kontakt

Adresa: Obala Maka Dizdara br. 2.

71000 Sarajevo 

Tel: +387 33 25 41 03

Fax: +387 33 22 66 75, +387 33 25 41 51

Fondacije

Projekti

beactive beactivelogo

Nematerijalno kulturno naslijeđe

nkne1