Poziv za učešće na Drugom međunarodnom takmičenju ''Opera Crown'' u Tbilisiju, Gruzija

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljen je poziv za učešće na Drugom međunarodnom takmičenju ''Opera Crown'' u Tbilisiju, Gruzija.

Drugo međunarodno takmičenje ''Opera Crown'' u Tbilisiju, održat će se od 05. do 10. 05. 2020. godine. Ovo takmičenje u Tbilisiju se održava svake dvije godine te je namjenjeno operskim pjevačima/pjevačicama koji su na početku svoje profesionalne karijere, i to ženama između 21 i 30 godina te muškarcima između 22 i 32 godine.

Takmičenje je podjeljeno u Preliminarnu audiciju i 3 kruga. Organizatori pokrivaju troškove smještaja takmičara koji budu izabrani za prvi krug takmičenja pa sve do njihovog isključenja.

Prijavni obrazac je potrebno dostaviti do 01. 04. 2020. godine. Više informacija o navedenom takmičenju i prijavni obrazac se nalazi na web stranici:  http://www.opera.ge/

Javni pozivi i konkursi

fmksNa osnovu članka 7. Zakona o igrama na sreću („Službene novine Federacije BiH“, br. 48/15 i 60/15-ispravka) i članka 6. Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda…

Kontakt

Adresa: Obala Maka Dizdara br. 2.

71000 Sarajevo 

Tel: +387 33 25 41 03

Fax: +387 33 22 66 75, +387 33 25 41 51

Fondacije

Projekti

beactive beactivelogo

Nematerijalno kulturno naslijeđe