GLAS MLADIH VAŽI: RYCO regionalna anketa

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvomMinistarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine,dostavljen je e-mail Regionalnog ureda za saradnju mladih sa molbom za popunu ankete o pitanjima koji se tiču interkulturalne razmjene, dijaloga i saradnje mladih u zemljama zapadnog Balkana.

Regionalnoj kancelariji za saradnju mladih – RYCO je jako važno da sve aktivnosti i programe dizajniraju prema potrebama i percepcijama mladih ljudi Zapadnog Balkana. 

Anketa će dati sve direktne inpute o tome šta mladi žele od programa interkulturalne razmjene, dijaloga i saradnje, odnosno, kakve to programe žele vidjeti u regionu. U Anketi možete odabrati na kojem zvaničnom jeziku regiona želite/možete odgovarati na pitanja. Također, ukoliko možete dobro bi bilo da anketu proslijedite dalje svim kontaktima za koje smatrate da su relevantni za ovu tematiku. 

Anketu možete pronaći na ovom linku:

https://www.rycowb.org/?p=7522&fbclid=IwAR1zmkB8-3WIpy12NwBTy9VyQmNUfRM4ESIMouQ3Cm-37-1Rouc8ztOkXoY

Javni pozivi i konkursi

fmksNa osnovu članka 7. Zakona o igrama na sreću („Službene novine Federacije BiH“, br. 48/15 i 60/15-ispravka) i članka 6. Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda…

Kontakt

Adresa: Obala Maka Dizdara br. 2.

71000 Sarajevo 

Tel: +387 33 25 41 03

Fax: +387 33 22 66 75, +387 33 25 41 51

Fondacije

Projekti

beactive beactivelogo

Nematerijalno kulturno naslijeđe