34. Međunarodno folklorno takmičenje pod nazivom ''Golden Karagöz'' u Bursi (07 - 12. 07. 2020. godine) - Poziv za učešće

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljena je informacija u vezi sa 34. Međunarodnim
folklornim takmičenjem pod nazivom "Golden Karagöz“. U organizaciji Gradske općine Burse i Fondacije za kulturu, umjetnost i turizam ovaj festival će se održati od
07. do 12. 07. 2020. godine u Bursi (Republika Turska) te će okupiti 25 zemalja iz cijelog svijeta.
Cilj Fondacije za kulturu, umjetnost i turizam iz Burse je da ohrabri ljude iz drugih zemalja da se sastanu i podijele svoje vrijednosti jedni sa drugima. Na taj način želi se dati izuzetan doprinos ideji mira i prijateljstva u svijetu.
Iz Bosne i Hercegovine se za učestvovanje na navedenom takmičenju pozivaju grupe do 35 članova starijih od 16 godina. Učesnici snose troškove prijevoza u dolasku i povratku dok navedena Fondacija osigurava smještaj, ishranu i lokalne troškove putovanja.
Rok za prijavu na takmičenje je 01. 03. 2020. godine.
Više informacija o navedenom folklornom takmičenju dostupno je na web stranici:  www.bkstv.org.tr

Javni pozivi i konkursi

Na osnovu članka 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj: 35/05), a sukladno s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa…

Kontakt

Adresa: Obala Maka Dizdara br. 2.

71000 Sarajevo 

Tel: +387 33 25 41 03

Fax: +387 33 22 66 75, +387 33 25 41 51

Fondacije

Projekti

beactive beactivelogo

Nematerijalno kulturno naslijeđe