Evropska sedmica sporta

beactivebeactivelogo

Svake godine od 23. do 30. septembra milioni sportskih profesionalaca, entuzijasta, stručnjaka i udruženja iz cijele Evrope - i šire - okupljaju se da učestvuju u jednoj od najvećih sportskih inicijativa u svijetu: „Evropskoj sedmici sporta“ pod sloganom #Beactive. Sedmica je za svakoga, bez obzira na dob, pozadinu ili nivo kondicije, a pomaže pojedincima, javnim vlastima, sportskom pokretu, organizacijama civilnog društva i privatnom sektoru da sarađuju u oblasti sporta.

Predvođena Evropskom komisijom i organizirana od strane nacionalnih koordinatora i sportskih partnera širom Evrope, Sedmica promovira aktivan stil života kroz razne proslave i događaje. Prošle godine je Bosna i Hercegovina po prvi put imenovana kao članica zemalja zapadnog Balkana.

Koordinaciono tijelo na nivou BiH za „Evropsku sedmicu sporta“ čine predstavnici Ministarstva civilnih poslova BiH, Federalnog ministarstva kulture i sporta, Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske i Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine. Sve navedene institucije su bile dužne da predlože aktivnosti sa kojima će se predstaviti na „Evropskoj sedmici sporta“.

Federalno ministarstvo kulture i sporta je prošle godine za partnera u realiziranju „Evropske sedmice sporta“ imenovalo Udruženje za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama na području Kantona Sarajevo „OAZA“. Kroz košarku, stoni tenis i boćanje, djeca sa poteškoćama su uspješno promovirala Sedmicu.

U tekućoj godini obilježava se 5. godišnjica Evropske sedmice sporta koja će biti najveća do sada, a događaje će podržati 47 partnerskih udruženja iz 41 zemlje članice - u koje spadamo i mi. Ove godine prijavili smo dvije manifestacije u dva različita grada, a to su: naš prošlogodišnji partner Udruženje „OAZA“ Sarajevo i Brdsko - biciklističko udruženje MTBA iz Mostara. Ukupan broj učesnika ove godine ispred Federalnog ministarstva kulture i sporta bit će cca 225.

U vezi sa imenovanjem #Beaktivnih ambasadora koji su tipično poznate sportske ličnosti u okviru Evropske sedmice sporta 2019. godine, Federalno ministarstvo kulture i sporta je imenovalo Ivana Klepića, prvaka Evrope u karateu, reprezentativca Bosne i Hercegovine i člana Univerzitetskog karate kluba Neretva Mostar.

Javni pozivi i konkursi

fmks Broj: 06-14-10-4455/19 Sarajevo, 30. 07. 2019. godine Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), federalna…

Kontakt

Adresa: Obala Maka Dizdara br. 2.

71000 Sarajevo 

Tel: +387 33 25 41 03

Fax: +387 33 22 66 75, +387 33 25 41 51

Fondacije

Projekti

beactive beactivelogo

Nematerijalno kulturno naslijeđe