Javni poziv Regionalnog ureda za saradnju mladih (RYCO)

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Federalnom ministarstvu kulture i sporta je od strane Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine dostavljeno obavještenje o tome da je Regionalni ured za saradnju mladih (RYCO) objavio Javni poziv za dostavljanje projektnih prijedloga za 2018. godinu.

Pravo prijave na ovaj javni poziv imaju omladinske organizacije iz Bosne i Hercegovine i srednje škole sa područja Bosne i Hercegovine.

Rok za dostavu radova je do 25. 01. 2019. godine.

Više informacija o programu, kao i prijavni obrazac, mogu se naći na linku Ministarstva civilnih poslova BiH: http://www.mcp.gov.ba/org_jedinice/sektor_obrazovanje/aktuelnosti/?id=10007

 

Javni pozivi i konkursi

fmks Broj: 06-14-10-4455/19 Sarajevo, 30. 07. 2019. godine Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), federalna…

Kontakt

Adresa: Obala Maka Dizdara br. 2.

71000 Sarajevo 

Tel: +387 33 25 41 03

Fax: +387 33 22 66 75, +387 33 25 41 51

Fondacije

Projekti

beactive beactivelogo

Nematerijalno kulturno naslijeđe