Literarna nagrada EBRD (EBRD Literature Prize 2019)

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljena je informacija da je Evropska banka za obnovu i razvoj pokrenula inicijativu pod nazivom “Literarna nagrada EBRD (EBRD Literature Prize 2019)“.

Pravo učešća imaju kandidati iz svih zemalja u kojima Banka ima aktivnosti, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, a osnovni cilj je promoviranje bogatih kultura u ovim zemljama.

Prvu nagradu u iznosu od 20.000,00 eura će podijeliti nagrađeni autor i prevoditelj, dok će drugoplasirani i trećeplasirani autor sa prevoditeljima podijeliti iznos od po 1.000,00 eura.

Rok za podnošenje prijava je 01. novembar 2018. godine.

Više informacija o uslovima učešća i apliciranju dostupno je na internet stranici: www.ebrd.com/news/2018/call-for-submissions-open-for-ebrd-literature-prize-2019.html

 

Javni pozivi i konkursi

fmks Broj: 06-14-10-4455/19 Sarajevo, 30. 07. 2019. godine Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), federalna…

Kontakt

Adresa: Obala Maka Dizdara br. 2.

71000 Sarajevo 

Tel: +387 33 25 41 03

Fax: +387 33 22 66 75, +387 33 25 41 51

Fondacije

Projekti

beactive beactivelogo

Nematerijalno kulturno naslijeđe