NACIONALNE OBUKE U OBLASTI OBRAZOVANJA O LJUDSKIM PRAVIMA U 2018. GODINI

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Federalnom ministarstvu kulture i sporta dostavljena je informacija u vezi s pozivom za dostavljanje prijedloga za „Nacionalne obuke u oblasti obrazovanja o ljudskim pravima“, koje će se održati 2018. godine.

Nacionalne obuke u oblasti obrazovanja o ljudskim pravima su sastavni dio programa Mladi za demokratiju Vijeća Evrope i namijenjene nevladinim organizacijama, kao i javnim ustanovama.

Nacionalni treninzi predstavljaju priliku za zagovaranje i učenje o zagovaranju u oblasti obrazovanja o ljudskim pravima na nacionalnom i lokalnom nivou te doprinose uspostavljanju nacionalnih mreža praktičara u ovoj oblasti.

Rok za slanje prijava je 20. 12. 2017. godine.

Više informacija o Pozivu, kao i prijavni obrazac, dostupni su na internet stranici Programa mladih za obrazovanje o ljudskim pravima: https://www.coe.int/en/web/human-rights-education-youth/-/call-for-proposals-national-training-courses-on-human-rights-education-with-young-people-2018

 

Javni pozivi i konkursi

fmksNa osnovu članka 7. Zakona o igrama na sreću („Službene novine Federacije BiH“, br. 48/15 i 60/15-ispravka) i članka 6. Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda…

Kontakt

Adresa: Obala Maka Dizdara br. 2.

71000 Sarajevo 

Tel: +387 33 25 41 03

Fax: +387 33 22 66 75, +387 33 25 41 51

Fondacije

Projekti

beactive beactivelogo

Nematerijalno kulturno naslijeđe