Erasmus+ poziv za 2018. godinu

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljena je informacija u vezi s objavljenim novim pozivom za podnošenje projektnih prijedloga za program Erasmus+ za 2018. godinu: EAC/A05/2017.

Pozivom su obuhvaćene ključne aktivnosti:

1. Individualna mobilnost u oblasti obrazovanja i obuke,

2. Strateško partnerstvo u oblasti obrazovanja i obuke,

3. „Podrška reformi politika“ i aktivnostima Jean Monnet.

Konkretan poziv sa rokovima za podnošenje projektnih prijedloga možete pronaći na stranici: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1510137494783&uri=CELEX:C2017/361/04

Također, detaljne informacije o ovom pozivu dostupne su na internet stranici: http://ec.europa.eu./programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide

 

Javni pozivi i konkursi

fmks Broj: 06-14-10-4455/19 Sarajevo, 30. 07. 2019. godine Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), federalna…

Kontakt

Adresa: Obala Maka Dizdara br. 2.

71000 Sarajevo 

Tel: +387 33 25 41 03

Fax: +387 33 22 66 75, +387 33 25 41 51

Fondacije

Projekti

beactive beactivelogo

Nematerijalno kulturno naslijeđe