Toru Takemitsu – nagrada za kompoziciju, Tokio, Japan

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljena je informacija u vezi sa pozivom za učešće na Svjetskom takmičenju Toru Takemitsu – kompozicija za orkestar.

Kulturna fondacija Tokio Opera uputila je poziv mladim kompozitorima iz cijelog svijeta da prijave svoje radove za period od 2016. do 2018. godine.

Nagrada Toru Takemitsu je ustanovljena 1997. godine s ciljem podsticanja mladih kompozitora u stvaralaštvu, a osnovni moto je „molitva, nada i mir“.

Ovo takmičenje je specifično iz razloga što samo jedan sudac vrši selekciju muzičkih radova, a ne odbor.

Detaljne informacije o uvjetima i načinu prijave na navedeno takmičenje dostupne su na internet stranici: http://www.operacity.jp/en/concert/award/

Javni pozivi i konkursi

fmksNa osnovu članka 7. Zakona o igrama na sreću („Službene novine Federacije BiH“, br. 48/15 i 60/15-ispravka) i članka 6. Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda…

Kontakt

Adresa: Obala Maka Dizdara br. 2.

71000 Sarajevo 

Tel: +387 33 25 41 03

Fax: +387 33 22 66 75, +387 33 25 41 51

Fondacije

Projekti

beactive beactivelogo

Nematerijalno kulturno naslijeđe