10. Međunarodni filmski festival Na istočnoj obali Evrope (10-13.04.2014.g.)

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Veliko Trnovo, Bugarska, rok za prijavu: 17. mart 2014. godine

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljena je informacija u vezi sa održavanjem 10. Međunarodnog filmskog festivala Na istočnoj obali Evrope.

Ovaj festival turističkog filma održat će se od 10. do 13. aprila 2014. godine u bugarskom gradu Veliko Trnovo.

Cilj ovog festivala je da se ohrabri razmjena u oblasti kulture i podstakne saradnja u oblasti turizma.

Uporedo sa festivalom održat će se i izložba Kulturni turizam. Svi zainteresirani filmski autori, umjetnici, kulturne i turističke organizacije iz Bosne i Hercegovine su pozvane da učestvuju na festivalu Na istočnoj obali Evrope.

Krajnji rok za prijavu učešća je 17. mart 2014. godine.

Detaljne informacije o uvjetima učešća na ovom festivalu i načinu apliciranja dostupne su na internet stranici: http://www.tourfilm-bg.com/index.php?lang=en 

Javni pozivi i konkursi

Na osnovu članka 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj: 35/05), a sukladno s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa…

Kontakt

Adresa: Obala Maka Dizdara br. 2.

71000 Sarajevo 

Tel: +387 33 25 41 03

Fax: +387 33 22 66 75, +387 33 25 41 51

Fondacije

Projekti

beactive beactivelogo

Nematerijalno kulturno naslijeđe