XVI Međunarodni likovni konkurs „Radost Evrope 2014“, Beograd, Srbija

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljena je informacija u vezi sa XVI Međunarodnim likovnim konkursom „Radost Evrope 2014“, koji organiziraju Gradska uprava Grada Beograda, Međunarodni odbor susreta djece Evrope „Radost Evrope“ i Dječiji kulturni centar Beograd.

Ovogodišnji Međunarodni likovni konkurs, već šesnaesti put od svog osnivanja poziva djecu i mlade likovne stvaraoce iz cijelog svijeta da svojom bogatom paletom uljepšaju međunarodnu manifestaciju Radost Evrope.

Pravo učešća imaju pojedinci, predškolske ustanove, škole, dječiji kulturni centri i druge slične dječije asocijacije i udruženja.

Sva djeca uzrasta od 4 do 18 godina imaju pravo da učestvuju na ovom konkursu.

Izbor teme i tehnike rada je potpuno slobodan.

Radovi moraju biti dostavljeni najkasnije do 01. 7. 2014. godine.

Detaljne informacije o ovom likovnom konkursu, uvjetima učešća i aplikacioni formular dostupni su na sljedećoj internet stranici: http://www.dkcb.rs/radost-evrope-2014-likovni-konkurs 

Javni pozivi i konkursi

fmks Broj: 06-14-10-4455/19 Sarajevo, 30. 07. 2019. godine Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), federalna…

Kontakt

Adresa: Obala Maka Dizdara br. 2.

71000 Sarajevo 

Tel: +387 33 25 41 03

Fax: +387 33 22 66 75, +387 33 25 41 51

Fondacije

Projekti

beactive beactivelogo

Nematerijalno kulturno naslijeđe