Festival slovenske muzike (27 – 29. juni 2014. godine, Krakov, Poljska)

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljena je informacija u vezi sa održavanjem Festivala slovenske muzike, koji će se održati od 27. do 29. juna 2014. godine u Krakovu, Poljska.

Osnovni cilj ovog festivala je promoviranje međunarodne kulture dijaloga, podrška mladim muzičarima i predstavljanje slovenskog narodnog naslijeđa.

Detaljne informacije o Festivalu slovenske muzike dostupne su na internet stranici: www.slavicmusicfest.com 

Javni pozivi i konkursi

fmksNa osnovu članka 7. Zakona o igrama na sreću („Službene novine Federacije BiH“, br. 48/15 i 60/15-ispravka) i članka 6. Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda…

Kontakt

Adresa: Obala Maka Dizdara br. 2.

71000 Sarajevo 

Tel: +387 33 25 41 03

Fax: +387 33 22 66 75, +387 33 25 41 51

Fondacije

Projekti

beactive beactivelogo

Nematerijalno kulturno naslijeđe