Zavod za zaštitu spomenika

Zavod za zaštitu spomenika obavlja stručne i druge poslove koji pretežno zahtijevaju primjenu stručnih, naučnih i kreativnih metoda rada i s njima povezanih upravnih poslova u oblasti zaštite i korištenja kulturno-historijskog naslijeđa: istražuje, proučava, dokumentuje i obrađuje prikupljene podatke, valorizuje i štiti evidentirane objekte kulturno-historijskog naslijeđa, izrađuje sve propisane i standardizovane programe zaštite i korištenja objekata kulturno-historijskog naslijeđa, arhivira i čuva dokumentaciju o objektima kulturno-historijskog naslijeđa, utvrđuje mjere i uvjete za buduću namjenu, korištenje i upravljanje objektima kulturno-historijskog naslijeđa, priprema programe sanacije, konzervacije, restauracije, rekonstrukcije i rehabilitacije objekata kulturno-historijskog naslijeđa, vrši nadzor nad realiziranjem programa i projekata zaštite i korištenja objekata kulturno-historijskog naslijeđa, daje mišljenje na programe i projekte zaštite i korištenja objekata kulturno-historijskog naslijeđa izrađene od strane drugih fizičkih i pravnih lica, učestvuje u izradi zakona i drugih propisa u vezi sa zaštitom i korištenjem kulturno-historijskog naslijeđa, obavlja i druge poslove iz oblasti zaštite i korištenja kulturno-historijskog naslijeđa utvrđene zakonom i drugim propisima.

Za izvršavanje poslova iz nadležnosti Zavoda formiraju se sljedeće osnovne organizacione jedinice, i to:

  1. Odjeljenje za informaciono-dokumentacione i opće poslove
  2. Odjeljenje za naučnoistraživački rad
  3. Odjeljenje za operativno tehničku zaštitu.

Direktor: Ante Vujnović, mag. arh. / pov

Telefon: 033 254 131

Fax: 033 254 181

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Javni pozivi i konkursi

fmks JAVNI NATJEČAJ ZA RASPODJELU DIJELA PRIHODA OSTVARENIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU Dio sredstava ostvarenog prihoda po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću raspodijeliti će…

Kontakt

Adresa: Obala Maka Dizdara br. 2.

71000 Sarajevo 

Tel: +387 33 25 41 03

Fax: +387 33 22 66 75, +387 33 25 41 51

Fondacije

Projekti

Nematerijalno kulturno naslijeđe