Zavod za zaštitu spomenika

Zavod za zaštitu spomenika obavlja stručne i druge poslove koji pretežno zahtijevaju primjenu stručnih, naučnih i kreativnih metoda rada i s njima povezanih upravnih poslova u oblasti zaštite i korištenja kulturno-historijskog naslijeđa: istražuje, proučava, dokumentuje i obrađuje prikupljene podatke, valorizuje i štiti evidentirane objekte kulturno-historijskog naslijeđa, izrađuje sve propisane i standardizovane programe zaštite i korištenja objekata kulturno-historijskog naslijeđa, arhivira i čuva dokumentaciju o objektima kulturno-historijskog naslijeđa, utvrđuje mjere i uvjete za buduću namjenu, korištenje i upravljanje objektima kulturno-historijskog naslijeđa, priprema programe sanacije, konzervacije, restauracije, rekonstrukcije i rehabilitacije objekata kulturno-historijskog naslijeđa, vrši nadzor nad realiziranjem programa i projekata zaštite i korištenja objekata kulturno-historijskog naslijeđa, daje mišljenje na programe i projekte zaštite i korištenja objekata kulturno-historijskog naslijeđa izrađene od strane drugih fizičkih i pravnih lica, učestvuje u izradi zakona i drugih propisa u vezi sa zaštitom i korištenjem kulturno-historijskog naslijeđa, obavlja i druge poslove iz oblasti zaštite i korištenja kulturno-historijskog naslijeđa utvrđene zakonom i drugim propisima.

Za izvršavanje poslova iz nadležnosti Zavoda formiraju se sljedeće osnovne organizacione jedinice, i to:

  1. Odjeljenje za informaciono-dokumentacione i opće poslove
  2. Odjeljenje za naučnoistraživački rad
  3. Odjeljenje za operativno tehničku zaštitu.

Direktor: Ante Vujnović, mag. arh. / pov

Telefon: 033 254 131

Fax: 033 254 181

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Javni pozivi i konkursi

Na osnovu članka 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj: 35/05), a sukladno s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa…

Kontakt

Adresa: Obala Maka Dizdara br. 2.

71000 Sarajevo 

Tel: +387 33 25 41 03

Fax: +387 33 22 66 75, +387 33 25 41 51

Fondacije

Projekti

beactive beactivelogo

Nematerijalno kulturno naslijeđe