Sektor za sport

Sektor za sport obavlja upravne, stručne i druge poslove koji se odnose na koordinaciju u oblasti sporta u Federaciji, i to: materijalnom podrškom i programima razvoja učestvuje u stvaranju općih i posebnih uvjeta za sportske aktivnosti, sportsko napredovanje i usavršavanje, materijalno i društveno stimuliranje u svrhu ostvarivanja vrhunskih rezultata, utvrđuje strategije i programe razvoja sporta u Federaciji, inicira i učestvuje u izradi zakona i drugih propisa iz oblasti sporta, predlaže kategorizaciju sportskih objekata, vodi registar stranih državljana sportista i sportskih stručnjaka, koordinira poslove i projekte međunarodne saradnje u oblasti sporta, ostvaruje saradnju sa nadležnim organima uprave, sportskim savezima i drugim organizacijama i institucijama u sportu, daje saglasnost za organiziranje međunarodnih sportskih takmičenja i sportskih priredbi, vodi bazu podataka sportista, timova, sportskih objekata, institucija i manifestacija sporta u Federaciji BiH, priprema prijedloge planova sredstava, prijedloge raspoređivanja sredstava i iznalazi metode unapređivanja raspodjele budžetskih sredstava za finansiranje sporta u FBiH, izrađuje analize, izvještaje, informacije, elaborate, studije, programe, planove, procjene i druge stručne, informativne, planske, dokumentacione i analitičke materijale u oblasti sporta, vrši stručnu obradu sistemskih rješenja od značaja za sport, utvrđuje prioritete i kriterije za finansiranje sportskih institucija i manifestacija, vrši i druge poslove u vezi sa sportskom djelatnošću.

Pomoćnik ministra: Adnan Džindo

Telefon : 033 254 100

Fax: 033 226 675

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

Javni pozivi i konkursi

Na osnovu članka 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj: 35/05), a sukladno s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa…

Kontakt

Adresa: Obala Maka Dizdara br. 2.

71000 Sarajevo 

Tel: +387 33 25 41 03

Fax: +387 33 22 66 75, +387 33 25 41 51

Fondacije

Projekti

beactive beactivelogo

Nematerijalno kulturno naslijeđe