Sektor za ekonomsko - finansijske, pravne i opće poslove

Sektor za ekonomsko-finansijske, pravne i opće poslove Obavlja poslove koji se odnose na: izradu prednacrta i nacrta zakona i drugih propisa i akata iz nadležnosti Ministarstva, nomotehničku obradu tih propisa kao i pripremu izmjena i dopuna istih, regulisanje prava, obaveza i odgovornosti državnih službenika i namještenika iz radnih odnosa ili u vezi sa radnim odnosima, izradu internih pojedinačnih i općih akata Ministarstva, administrativne, tehničke i druge opće poslove, izradu finansijskih planova i izvještaja, izradu prijedloga godišnjeg Budžeta Ministarstva, izradu kriterija za raspoređivanje budžetskih sredstava, knjigovodstveno-računovodstvene poslove, izradu analiza, izvještaja, informacija, elaborata, studija, programa, planova, procjena i drugih stručnih, informativnih, planskih, dokumentacionih i analitičkih materijala, dostavljanje zahtjeva Trezoru za plaćanje iz sredstava Ministarstva i druge poslove u skladu sa zakonom.

a) Računovodstvo

Priprema finansijske planske dokumente i izvještaje o finansijskom poslovanju i prati realizaciju finansijskih planova, prati izvršenje Budžeta, izrađuje pojedinačne ekonomsko-finansijske akte, koordinira utvrđivanje kriterija, analizira i unapređuje kriterije raspodjele budžetskih sredstava Ministarstva, vodi knjigovodstveno-računovodstvene poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima, stara se o blagovremenom korištenju raspoloživih sredstava Ministarstva, stara se o pravilnom vođenju finansijskih knjiga i arhiviranju finansijske dokumentacije, dostavlja zahtjeve Trezoru za plaćanje iz sredstava Ministarstva, vrši poslove propisnog i ažurnog knjigovodstva, vrši obračune i izradu finansijskih izvještaja u skladu sa zakonom.

b) Odsjek za pravne i opće poslove

Obavlja poslove u vezi sa ostvarivanjem prava, dužnosti i odgovornosti državnih službenika i namještenika Ministarstva, izrađuje interne akte Ministarstva, izrađuje opće akte Ministarstva, obavlja administrativno-tehničke poslove i zadatke za potrebe Ministarstva, izrađuje pojedinačne akte iz radnih odnosa ili u vezi sa radnim odnosima, vodi matičnu evidenciju zaposlenih, čuva personalna dosijea zaposlenih državnih službenika i namještenika, vodi evidenciju, raspoređivanje i arhiviranje akata, distribuira poštu i druge akte u okviru kancelarijskog poslovanja, vrši arhivske poslove cjelokupne dokumentacije Ministarstva, stara se o higijensko-tehničkim i drugim pretpostavkama za rad Ministarstva, vrši i druge poslove u skladu sa zakonom.

Pomoćnik ministra – Zdenko Čabrilo

Telefon: 033 254 100

Fax: 033 226 675

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Javni pozivi i konkursi

fmks JAVNI NATJEČAJ ZA RASPODJELU DIJELA PRIHODA OSTVARENIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU Dio sredstava ostvarenog prihoda po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću raspodijeliti će…

Kontakt

Adresa: Obala Maka Dizdara br. 2.

71000 Sarajevo 

Tel: +387 33 25 41 03

Fax: +387 33 22 66 75, +387 33 25 41 51

Fondacije

Projekti

Nematerijalno kulturno naslijeđe