Sekretar ministarstva

Sekretar Ministarstva obavlja poslove od značaja za unutrašnju organizaciju i rad Ministarstva, koordinira i usmjerava rad svih organizacionih jedinica Ministarstva s ciljem realiziranja poslova koji su utvrđeni u programu rada Ministarstva i osigurava izvršenje poslova po nalogu ministra, upoznaje ministra o stanju i problemima u vršenju planiranih poslova te predlaže preduzimanje potrebnih mjera na rješavanju postojećih problema. Sekretar je odgovoran za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala koji su mu povjereni, koordinira vršenje općih i drugih poslova kojima se osiguravaju odgovarajući uvjeti za rad organizacionih jedinica Ministarstva, stara se o unapređivanju unutrašnje organizacije i metoda rada Ministarstva, sarađuje s drugim organima uprave, upravnim organizacijama i preduzećima, stara se o izradi nacrta zakona i drugih propisa i akata, prati izradu planova rada i izvještaja o radu Ministarstva, prima i brine se o tajnim i povjerljivim dokumentima, priprema programe stručnog usavršavanja službenika Ministarstva i stara se o njihovoj realizaciji, vrši i druge poslove koje odredi ministar.

Poslove iz svog djelokruga sekretar ostvaruje u dogovoru s pomoćnicima ministra i drugim rukovodiocima osnovnih organizacionih jedinica, a pomoćnici i ostali rukovodioci osnovnih organizacionih jedinica dužni su postupiti po utvrđenom dogovoru.

Sekretar Ministarstva – Munevera Bečirović

Telefon: 033 254 153

Fax: 033 254 151

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Javni pozivi i konkursi

fmks JAVNI NATJEČAJ ZA RASPODJELU DIJELA PRIHODA OSTVARENIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU Dio sredstava ostvarenog prihoda po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću raspodijeliti će…

Kontakt

Adresa: Obala Maka Dizdara br. 2.

71000 Sarajevo 

Tel: +387 33 25 41 03

Fax: +387 33 22 66 75, +387 33 25 41 51

Fondacije

Projekti

Nematerijalno kulturno naslijeđe