Kabinet ministrice

U Kabinetu ministrice obavljaju se stručni, administrativni i tehnički poslovi i zadaci koji su neposredno vezani za rad ministra i sekretara Ministarstva, i to: preuzimanje cjelokupne pošte koja je upućena ministru, sekretaru i Ministarstvu, raspoređivanje preuzete pošte prema uputama ministra i sekretara, učestvovanje u pripremanju materijala za sjednice Vlade Federacije Bosne i Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, priprema prijedloga i mišljenja u vezi sa neposrednim aktivnostima ministra, odnosno sekretara, briga o ostvarivanju funkcije javnosti rada Ministarstva, obavljanje protokolarnih poslova u vezi sa neposrednim angažovanjem ministra i sekretara, ugovaranje i organiziranje sastanaka kojima rukovodi ministar, pripremanje sjednica kolegija i provođenje njegovih zaključaka, prevođenje i lektorisanje pisanih materijala, kao i drugi poslovi po potrebi.

Telefon : 033 254 103

Fax: 033 254 151

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

Javni pozivi i konkursi

fmks JAVNI NATJEČAJ ZA RASPODJELU DIJELA PRIHODA OSTVARENIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU Dio sredstava ostvarenog prihoda po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću raspodijeliti će…

Kontakt

Adresa: Obala Maka Dizdara br. 2.

71000 Sarajevo 

Tel: +387 33 25 41 03

Fax: +387 33 22 66 75, +387 33 25 41 51

Fondacije

Projekti

Nematerijalno kulturno naslijeđe