Kabinet ministrice

U Kabinetu ministrice obavljaju se stručni, administrativni i tehnički poslovi i zadaci koji su neposredno vezani za rad ministra i sekretara Ministarstva, i to: preuzimanje cjelokupne pošte koja je upućena ministru, sekretaru i Ministarstvu, raspoređivanje preuzete pošte prema uputama ministra i sekretara, učestvovanje u pripremanju materijala za sjednice Vlade Federacije Bosne i Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, priprema prijedloga i mišljenja u vezi sa neposrednim aktivnostima ministra, odnosno sekretara, briga o ostvarivanju funkcije javnosti rada Ministarstva, obavljanje protokolarnih poslova u vezi sa neposrednim angažovanjem ministra i sekretara, ugovaranje i organiziranje sastanaka kojima rukovodi ministar, pripremanje sjednica kolegija i provođenje njegovih zaključaka, prevođenje i lektorisanje pisanih materijala, kao i drugi poslovi po potrebi.

Telefon : 033 254 103

Fax: 033 254 151

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

Javni pozivi i konkursi

fmksNa osnovu članka 7. Zakona o igrama na sreću („Službene novine Federacije BiH“, br. 48/15 i 60/15-ispravka) i članka 6. Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda…

Kontakt

Adresa: Obala Maka Dizdara br. 2.

71000 Sarajevo 

Tel: +387 33 25 41 03

Fax: +387 33 22 66 75, +387 33 25 41 51

Fondacije

Projekti

beactive beactivelogo

Nematerijalno kulturno naslijeđe