Ministarstvo

Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine iz 1994. godine utvrđena je podjela nadležnosti između federalne i kantonalne vlasti. Oblast kulture utvrđena je kao isključiva nadležnost kantona.
 
Zakonom o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave ("Službene novine Federacije BiH", br. 8/95 i 2/96), osnovano je dvanaest ministarstava Federacije Bosne i Hercegovine, utvrđen njihov djelokrug i druga pitanja od značaja za njihovo organiziranje i funkcioniranje.
 
Između ostalih, osnovano je Federalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, a nadležnosti su mu utvrđene članom 12. Dakle, ono vrši „ upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na nadležnosti Federacije u oblastima obrazovanja, nauke, kulture i sporta“.
 
Krajem 2002. godine, Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu donio je Odluku kojom se proglašava Zakon o ministarstvima Federacije i drugim tijelima federalne uprave. Zakonom o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne upraveosnovano je šesnaest ministarstava među kojima i Federalno ministarstvo kulture i sporta.
 
Nova organizacija uspostavljena je na temelju Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave iz 2003. godine („Službene novine Federacije BIH“, broj: 19/03) i na temelju Izmjena i dopuna Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave iz 2005. godine („Službene novine Federacije BIH“, broj: 38/05).
 
Članom 16. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave („Službene novine Federacije BiH“, broj: 48/11) utvrđeno je da: „Federalno ministarstvo kulture i sporta obavlja upravne, stručne i druge poslove iz nadležnosti Federacije koji se odnose na koordinaciju u naučno-istraživačkoj djelatnosti iz oblasti zaštite i korištenja kulturno-historijskog naslijeđa, muzejskoj, arhivskoj, bibliotekarskoj, izdavačkoj, pozorišnoj, muzičkoj, likovnoj i filmskoj djelatnosti, djelatnosti ustanova, udruženja, fondacija i drugih pravnih lica u oblasti umjetnosti, kulture, sporta i mladih, kao i druge poslove utvrđene zakonom“.

Javni pozivi i konkursi

fmks JAVNI NATJEČAJ ZA RASPODJELU DIJELA PRIHODA OSTVARENIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU Dio sredstava ostvarenog prihoda po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću raspodijeliti će…

Kontakt

Adresa: Obala Maka Dizdara br. 2.

71000 Sarajevo 

Tel: +387 33 25 41 03

Fax: +387 33 22 66 75, +387 33 25 41 51

Fondacije

Projekti

Nematerijalno kulturno naslijeđe