Naše starine VIII - 1962

SADRŽAJ

SPOMENICI KULTURE

KRAĆI PRILOZI

ZAŠTITA PRIRODE I PRIRODNIH RIJETKOSTI

SLUŽBA ZAŠTITE

BILJEŠKE

Treći kongres društva konzervatora Jugoslavije (Š. Bešlagić) – Šesto savjetovanje konzervatora Jugoslavije (Š. Bešlagić) – Neke dezinformacije naše dnevne štampe o prirodnim rijetkostima naše zemlje (Dr. P. Fukarek)

KNJIGE I ČASOPISI

GLASNIK ZEMALJSKOG MUZEJA U SARAJEVU sv. XV-XVI-1960-1961 Arheologija. (Z. Kajmaković). – ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE U JUGOSLAVIJI, izdanje Kulture, Beograd 1961. (S. Tihić). – VARSTVO SPOMENIKOV VII, Ljubljana 1960. (S. Tihić). – KULTURNO NASLJEDSTVO, izdanje Zavoda za zaštitu spomenika kulture Makedonije, Skopje 1959. (S. Tihić). – RAD VOJVOĐANSKIH MUZEJA br. 8, Novi Sad 1959. (S. Tihić). – ZBORNIK, br. 5, izdanje Muzeja primenjene umetnosti, Beograd 1959. (S. Tihić). – ZBORNIK RADOVA NARODNOG MUZEJA, knj. II, Beograd 1959. (S. Tihić).

Javni pozivi i konkursi

fmks Broj: 06-14-10-4455/19 Sarajevo, 30. 07. 2019. godine Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), federalna…

Kontakt

Adresa: Obala Maka Dizdara br. 2.

71000 Sarajevo 

Tel: +387 33 25 41 03

Fax: +387 33 22 66 75, +387 33 25 41 51

Fondacije

Projekti

beactive beactivelogo

Nematerijalno kulturno naslijeđe