NaslovnaLegislativa

Legislativa

Pregled objavljene legislative na nivou Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i svih kantona.
Pregled sporazuma, strategija i konvencija iz oblasti kulture.

imagesca99grvc

 

Javni pozivi i konkursi

REZULTATI JAVNOG POZIVA ZA ODABIR PROGRAMA I PROJEKATA KOJI ĆE SE SUFINANCIRATI IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U 2018. GODINI PUTEM TRANSFERA ZA MLADE

Kontakt

Adresa: Obala Maka Dizdara br. 2.

71000 Sarajevo 

Tel: +387 33 25 41 03

Fax: +387 33 22 66 75, +387 33 25 41 51

Fondacije

Projekti

Nematerijalno kulturno naslijeđe