NaslovnaLegislativa

Legislativa

Pregled objavljene legislative na nivou Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i svih kantona.
Pregled sporazuma, strategija i konvencija iz oblasti kulture.

imagesca99grvc

 

Kontakt

Adresa: Obala Maka Dizdara br. 2.

71000 Sarajevo 

Tel: +387 33 25 41 03

Fax: +387 33 22 66 75, +387 33 25 41 51

Fondacije

Projekti

beactive beactivelogo

Nematerijalno kulturno naslijeđe