Rezultati Javnog poziva za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u 2014. godini putem Transfera za sport od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine (objavljenog 30.04.2014. godine) - Tačka 5.

 

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Transfer za sport od značaja za Federaciju BiH

Tačka 5: Sufinansiranje sportskih manifestacija i klubova u oblasti invalidskog sporta

Red. br

PODNOSILAC ZAHTJEVA

NAZIV PROJEKTA

ODOBRENA SREDSTVA

(u KM)

Udruženje Atletski invalidski klub Čelik

„SWONSI 2014“

5.000,00

Specijalna Olimpijada u BiH

Evropske ljetne igre – ANTWERP – Belgija 2014.

5.000,00

Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i Hercegovine

„Međunarodno otvoreno prvenstvo i XI. sportske igre paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Zenica 2014. – takmičenje u atletici i šahu“

6.000,00

JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica „Drin“ Fojnica

„Sport i rekreacija su i moje pravo“

2.000,00

Sportsko društvo invalidnih osoba „Neretva“ Mostar

Međunarodni turnir „Mostar 2014“ – sjedeća odbojka

2.000,00

Savez ratnih vojnih invalida hercegovačko-neretvanskog kantona

11. sportske igre SRVI Federacije BiH

4.000,00

Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječije paralize, Zenica

Organizovanje 10. sportskih igara paraplegičara i oboljelih od dječije paralize ZDK

2.000,00

Udruženje Ženski košarkaški klub u kolicima „Bambi“ Sarajevo

Podrška ženskim osobama sa invaliditetom u košarci u kolicima

2.000,00

  1.  

Udruženje Klub košarke u kolicima „3K Sarajevo“ Sarajevo

„Socijalna inkluzija osoba sa inaliditetom u društvo kroz sport košarka u kolicima“

2.000,00

Javni pozivi i konkursi

Na osnovu članka 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj: 35/05), a sukladno s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa…

Kontakt

Adresa: Obala Maka Dizdara br. 2.

71000 Sarajevo 

Tel: +387 33 25 41 03

Fax: +387 33 22 66 75, +387 33 25 41 51

Fondacije

Projekti

beactive beactivelogo

Nematerijalno kulturno naslijeđe