Javni pozivi i konkursi

1 Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu
2 Zahtjev za dodjelu sredstava tekućih transfera za 2019. godinu - INTERVENTNA SREDSTVA
3 JAVNI NATJEČAJ ZA RASPODJELU DIJELA PRIHODA OSTVARENIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU
4 REZULTATI JAVNOG POZIVA ZA ODABIR PROGRAMA I PROJEKATA KOJI ĆE SE SUFINANCIRATI IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U 2018. GODINI PUTEM TRANSFERA ZA MLADE
5 Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu
6 Zahtjev za dodjelu sredstava tekućih transfera za 2018. godinu - INTERVENTNA SREDSTVA
7 JAVNI NATJEČAJ ZA RASPODJELU DIJELA PRIHODA OSTVARENIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU
8 Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu
9 Zahtjev za dodjelu sredstava tekućih transfera za 2017. godinu - INTERVENTNA SREDSTVA
10 JAVNI KONKURS ZA RASPODJELU DIJELA PRIHODA OSTVARENIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU
11 Interventna sredstva za 2016. godinu
12 Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu
13 OGLAS ZA IMENOVANJE NA POZICIJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FONDACIJE ZA KINEMATOGRAFIJU
14 JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FONDACIJE ZA BIBLIOTEČKU DJELATNOST
15 JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FONDACIJE ZA MUZIČKE, SCENSKE I LIKOVNE UMJETNOSTI
16 JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FONDACIJE ZA IZDAVAŠTVO
17 VAŽNO OBAVJEŠTENJE- Javni konkurs za raspodjelu dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje IGARA NA SREĆU
18 Javni konkurs za raspodjelu dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću
19 Obavještenje za sve zainteresirane u vezi sa dodjelom interventnih sredstava za 2015. godinu
20 Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu
21 Fondacija za kinematografiju - Obavijest
22 Obavještenje
23 Obavještenje
24 Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz prihoda turističkih zajednica ostvarenih na ime članarina i boravišnih pristojbi u 2013. godini
25 Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu
26 JAVNI KONKURS ZA RASPODJELU DIJELA SREDSTAVA OSTVARENOG PROMETA LUTRIJE BOSNE I HERCEGOVINE U 2013. GODINI
27 JAVNI POZIV za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz prihoda turističkih zajednica ostvarenih na ime članarina i boravišnih pristojbi u 2012. godini
28 JAVNI KONKURS ZA RASPODJELU DIJELA SREDSTAVA OSTVARENOG PROMETA LUTRIJE BOSNE I HERCEGOVINE U 2012. GODINI
29 Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u 2013. godini
30 KONKURS/NATJEČAJ za izbor korisnika preostalih sredstava Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti
31 JAVNI POZIV za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u 2012. godini - Tekući transfer neprofitnim organizacijama -Transfer za mlade
32 KONKURS/NATJEČAJ za izbor korisnika sredstava Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti u Sarajevu
33 Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta FBiH 2012. godini
34 Javni poziv za odabir programa i projekata u oblasti sporta koji će se sufinansirati iz budžeta Federacije BiH u 2012 godini
35 JAVNI POZIV za utvrđivanje programa i projekata iz oblasti kulture i umjetnosti od posebnog značaja za FBiH, za 2012. godinu.
36 Javni konkurs za finansiranje projekata i programa iz sredstava ostvarenih prometom Lutrije BiH u 2011 godini
37 Javni poziv za sve zainteresirane
38 Javni konkurs za finansiranje projekata i programa iz sredstava ostvarenih prometom Lutrije BiH u 2010 godini

Javni pozivi i konkursi

Obavještavamo sve zainteresirane da je Federalno ministarstvo kulture i sporta - Federalno ministarstvo kulture i športa objavilo Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz…

Kontakt

Adresa: Obala Maka Dizdara br. 2.

71000 Sarajevo 

Tel: +387 33 25 41 03

Fax: +387 33 22 66 75, +387 33 25 41 51

Fondacije

Projekti

Nematerijalno kulturno naslijeđe