Javni pozivi i konkursi

1 Dani europskog naslijeđa 2019. Rezultati Konkursa Mladi i naslijeđe
2 REZULTATI - TABELA ZAHTJEVA KOJI NISU ZADOVOLJILI FORMALNO - PRAVNE UVJETE PROPISANE JAVNIM KONKURSOM ZA Transfer za za institucije nauke i kulture od značaja za BiH U 2019.
3 REZULTATI - TABELA ZAHTJEVA KOJI NISU ZADOVOLJILI FORMALNO - PRAVNE UVJETE PROPISANE JAVNIM KONKURSOM ZA Transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa U 2019.
4 REZULTATI - TABELA ZAHTJEVA KOJI NISU ZADOVOLJILI FORMALNO - PRAVNE UVJETE PROPISANE JAVNIM KONKURSOM ZA SPORT U 2019.
5 REZULTATI - TABELA ZAHTJEVA KOJI NISU ZADOVOLJILI FORMALNO - PRAVNE UVJETE PROPISANE JAVNIM KONKURSOM ZA MLADE U 2019.
6 REZULTATI - TABELA ZAHTJEVA KOJI NISU ZADOVOLJILI FORMALNO - PRAVNE UVJETE PROPISANE JAVNIM KONKURSOM ZA IGRE NA SREĆU U 2019.
7 Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu
8 Zahtjev za dodjelu sredstava tekućih transfera za 2019. godinu - INTERVENTNA SREDSTVA
9 JAVNI NATJEČAJ ZA RASPODJELU DIJELA PRIHODA OSTVARENIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU
10 REZULTATI JAVNOG POZIVA ZA ODABIR PROGRAMA I PROJEKATA KOJI ĆE SE SUFINANCIRATI IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U 2018. GODINI PUTEM TRANSFERA ZA MLADE
11 Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu
12 Zahtjev za dodjelu sredstava tekućih transfera za 2018. godinu - INTERVENTNA SREDSTVA
13 JAVNI NATJEČAJ ZA RASPODJELU DIJELA PRIHODA OSTVARENIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU
14 Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu
15 Zahtjev za dodjelu sredstava tekućih transfera za 2017. godinu - INTERVENTNA SREDSTVA
16 JAVNI KONKURS ZA RASPODJELU DIJELA PRIHODA OSTVARENIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU
17 Interventna sredstva za 2016. godinu
18 Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu
19 OGLAS ZA IMENOVANJE NA POZICIJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FONDACIJE ZA KINEMATOGRAFIJU
20 JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FONDACIJE ZA BIBLIOTEČKU DJELATNOST
21 JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FONDACIJE ZA MUZIČKE, SCENSKE I LIKOVNE UMJETNOSTI
22 JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FONDACIJE ZA IZDAVAŠTVO
23 VAŽNO OBAVJEŠTENJE- Javni konkurs za raspodjelu dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje IGARA NA SREĆU
24 Javni konkurs za raspodjelu dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću
25 Obavještenje za sve zainteresirane u vezi sa dodjelom interventnih sredstava za 2015. godinu
26 Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu
27 Fondacija za kinematografiju - Obavijest
28 Obavještenje
29 Obavještenje
30 Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz prihoda turističkih zajednica ostvarenih na ime članarina i boravišnih pristojbi u 2013. godini
31 Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu
32 JAVNI KONKURS ZA RASPODJELU DIJELA SREDSTAVA OSTVARENOG PROMETA LUTRIJE BOSNE I HERCEGOVINE U 2013. GODINI
33 JAVNI POZIV za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz prihoda turističkih zajednica ostvarenih na ime članarina i boravišnih pristojbi u 2012. godini
34 JAVNI KONKURS ZA RASPODJELU DIJELA SREDSTAVA OSTVARENOG PROMETA LUTRIJE BOSNE I HERCEGOVINE U 2012. GODINI
35 Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u 2013. godini
36 KONKURS/NATJEČAJ za izbor korisnika preostalih sredstava Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti
37 JAVNI POZIV za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u 2012. godini - Tekući transfer neprofitnim organizacijama -Transfer za mlade
38 KONKURS/NATJEČAJ za izbor korisnika sredstava Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti u Sarajevu
39 Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta FBiH 2012. godini
40 Javni poziv za odabir programa i projekata u oblasti sporta koji će se sufinansirati iz budžeta Federacije BiH u 2012 godini
41 JAVNI POZIV za utvrđivanje programa i projekata iz oblasti kulture i umjetnosti od posebnog značaja za FBiH, za 2012. godinu.
42 Javni konkurs za finansiranje projekata i programa iz sredstava ostvarenih prometom Lutrije BiH u 2011 godini
43 Javni poziv za sve zainteresirane
44 Javni konkurs za finansiranje projekata i programa iz sredstava ostvarenih prometom Lutrije BiH u 2010 godini

Javni pozivi i konkursi

fmks  Dani europskog naslijeđa 2019.  Rezultati Konkursa  Mladi i naslijeđe        

Kontakt

Adresa: Obala Maka Dizdara br. 2.

71000 Sarajevo 

Tel: +387 33 25 41 03

Fax: +387 33 22 66 75, +387 33 25 41 51

Fondacije

Projekti

beactive beactivelogo

Nematerijalno kulturno naslijeđe