Odluka o poništenju postupka nabavke za uslugu preventivna arheološka istraživanja Koridor Vc, obavještenje o nabavi broj: 1232-1-2-4-3-3/19 od 21.06.2019. godine.

fmksOdluka o poništenju postupka javne nabavke za uslugu preventivna arheološka istraživanja Koridor Vc, obavještenje o nabavi broj: 1232-1-2-4-3-3/19 od 21.06.2019. godine.

 

 

 

 

Javni pozivi i konkursi

fmks  Dani europskog naslijeđa 2019.  Rezultati Konkursa  Mladi i naslijeđe        

Kontakt

Adresa: Obala Maka Dizdara br. 2.

71000 Sarajevo 

Tel: +387 33 25 41 03

Fax: +387 33 22 66 75, +387 33 25 41 51

Fondacije

Projekti

beactive beactivelogo

Nematerijalno kulturno naslijeđe