Carinske povlastice u postupku oslobađanja od plaćanja carina

Federalno ministarstvo kulture i sporta-Federalno ministarstvo kulture i športa- Ministarstvo ima, u okviru svoje nadležnosti utvrđene Zakonom o carinskoj politici Bosne i Hercegovine, ovlaštenja  da donosi akte potrebne u postupku sticanja carinske olakšice. U tu svrhu doneseni su interni akti kojima se uređuje postupak donošenja zakonom propisanih akata i formirana komisija za carine koja taj postupak provodi.

Relevantni propisi  na osnovu kojih se u ministarstvu izdaju akti  potrebni u postupku ostvarivanja carinske olakšice su kako slijedi:

I  -  Član 176. stav 6. Zakona  o carinskoj politici Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 57/04, 51/06 i 93/08)

 

II -  Član 20. Priloga  Zakona o carinskoj politici Biosne i Hercegovine - Roba oslobođena plaćanja uvoznih dažbina:

  

III -  Član 2.  tačke 16. i 22. Odluke o postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja carine pod posebnim uslovima („Službeni glasnik BiH“, br. 19/05 i 52/05):

IV -  Odluka o listi obrazovnih naučnih i kulturoloških materijala koji su oslobođeni plaćanja carine Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 34/05).

V - Interni akt na osnovu kojeg se odlučuje o izdavanju mišljenja u skladu sa tačlom 16 i potvrde u skladu sa tačkom 22. citirane odluke je Pravilnik o postupku davanja mišljenja i potvrda za korištenje carinske povlastice u postupku oslobađanja od plaćanja carine. 

Zahtjev za izdavanje mišljenja u skladu sa članom 5. i potvrde u skladu sa članom 7. Pravilnika o postupku davanja mišljenja i potvrda za korištenje carinske povlastice u postupku oslobađanja od plaćanja carine podnosi se Komisiji Ministarstva:

Uvoznici robe koji žele da ostvare carinsku olakšicu za uvezenu robu kulturološkog karaktera koja im je potrebna za obavljanje registrovane djelatnosti podnose zahtjev koji treba da sadrži:

 

  1. određenje vrste robe
  2. određenje karaktera robe
  3. ukupnu vrijednost robe koja se uvozi i oznaku valute
  4. ukoliko postoje neki dokumenti na koje se naslanja pravo na uvoz robe (ugovor o korištenju prava) potrebno je naznačiti te dokumente i priložiti ih
  5. ukoliko roba kulturološkog karaktera nije jasno izdvojena potrebno je napraviti specifikaciju takve robe
  6. prilikom podnošenja prvog zahtjeva prilaže se ovjerena fotokopija rješenja o registraciji odnosno upisu u registar nadležnog organa

 

(Radi orijentacije prilikom podnošenja zahtjeva ističemo obrazac za podnošenje zahtjeva za izdavanje mišljenja o kulturološkom karakteru robe i potvrde da se roba uvozi za potrebe projekta Vlade Federacije Bosne i Hercegovine  u oblasti kulture, sporta i mladih)

 

Javni pozivi i konkursi

fmks JAVNI NATJEČAJ ZA RASPODJELU DIJELA PRIHODA OSTVARENIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU Dio sredstava ostvarenog prihoda po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću raspodijeliti će…

Kontakt

Adresa: Obala Maka Dizdara br. 2.

71000 Sarajevo 

Tel: +387 33 25 41 03

Fax: +387 33 22 66 75, +387 33 25 41 51

Fondacije

Projekti

Nematerijalno kulturno naslijeđe