Poziv za prijavu učesnika na kurs Enter! Trening za omladinske radnike

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljena je informacija u vezi s pozivom za prijavu učesnika na kurs Enter! - trening za omladinske radnike: Osnaživanje omladinskih radnika za borbu protiv diskriminacije, isključenosti i nasilja u saradnji sa lokalnim vlastima.

Kurs podržava provedbu Preporuke CM/Rec(2015)3 o pristupu socijalnim pravima mladih iz sredina koje su u nepovoljnom položaju, a koju je Odbor ministra Vijeća Evrope usvojio 2015. godine.

Ovaj dugoročni trening će pomoći omladinskim radnicima da unaprijede provedbu Enter! Preporuke kroz projekte u partnerstvu sa lokalnim vlastima u okviru evropskog i međukulturalnog konteksta.

Kurs se sastoji od dva rezidentna seminara, online učenja, izrade projekata i mentorstva kao njegovih ključnih komponenti.

Prvi modul e-učenja će početi krajem aprila dok će se početni seminar održati od 21. do 29. 5. 2017. godine u Evropskom centru za mlade u Budimpešti.

Kurs je otvoren za omladinske i socijalne radnike koji neposredno rade sa mladima.

Svi zainteresirani kandidati se pozivaju da se prijave putem interneta.

Rok za dostavu prijava je 03. 4. 2017. godine do podneva po centralnoevropskom vremenu.

Detaljne informacije o ovom pozivu su dostupne na internet stranici: http://youthapplications.coe.int/Application-forms/Application-form-Enter!-Training-for-Youth-Workers-Formulaire-de-candidature-Formation-Enter!-pour-travailleurs-de-jeunesse

 

Javni pozivi i konkursi

REZULTATI JAVNOG POZIVA ZA ODABIR PROGRAMA I PROJEKATA KOJI ĆE SE SUFINANCIRATI IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U 2018. GODINI PUTEM TRANSFERA ZA MLADE

Kontakt

Adresa: Obala Maka Dizdara br. 2.

71000 Sarajevo 

Tel: +387 33 25 41 03

Fax: +387 33 22 66 75, +387 33 25 41 51

Fondacije

Projekti

Nematerijalno kulturno naslijeđe