POZIV NA NATJEČAJ ZA MREŽU KREATIVNIH GRADOVA UNESCO

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Želimo da vas obavijestimo da su aplikacije za UNESCO Mrežu kreativnih gradova otvorene.

Mreža je nastala 2004. godine u svrhu pojačanja internacionalne suradnje gradova koji su uspjeli identificirati kreativnost kao strateški cilj za urbanu regeneraciju i razvoj.

Mreža trenutno uključuje 116 gradova i 54 zemlje, koji skupa rade za isti cilj a to je stavljanje kreativnosti i kulturne industrije u jezgru njihovih planova za razvitak na lokalnom nivou, kao i internacionalnom nivou.

Pridruživanjem ovoj mreži, gradovi se obavezuju da će dijeliti dobre prakse, razvijati partnerstva između gradova, jačati učešće u kulturnom životu I integrirati kulturu u planove održivog razvoja.

Ova mreža pokriva sedam polja: umjetnost zanata I folklora, dizajn, film, gastronomija, literatura, medij I muzika.

Gradovi koji su kandidati trebaju da dostave aplikacije UNESCU kroz oficijelnu formu, koja se može naći na stranici, a aplikacije trebaju biti dostavljene do 16. juna 2017.godine.

Aplikacije koje stignu poslije ovog roka, i koje su nepotpune neće se uzeti u razmatranje.

Više o ovome imate na stranici: http://en.unesco.org/creative-cities/content/call-applications 

Objava kreativnih gradova za 2017.koji su prošli procedure biti će objavljena na web stranici UNESCO, 31 oktobra 2017. godine.

 

Javni pozivi i konkursi

Obavještavamo sve zainteresirane da je Federalno ministarstvo kulture i sporta - Federalno ministarstvo kulture i športa objavilo Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz…

Kontakt

Adresa: Obala Maka Dizdara br. 2.

71000 Sarajevo 

Tel: +387 33 25 41 03

Fax: +387 33 22 66 75, +387 33 25 41 51

Fondacije

Projekti

Nematerijalno kulturno naslijeđe