Festival podunavskih zemalja “Iron Gate 2017 Kladovo” Republika Srbija (19 - 23. 7. 2017. godine)

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljena je informacija u vezi sa održavanjem festivala podunavskih zemalja “Iron Gate 2017 Kladovo”, koji će se održati u Kladovu (Republika Srbija), u periodu od 19. do 23. 7. 2017. godine.

U okviru programa predviđeni su kulturni programi, sportske manifestacije, izložbe, predstavljanje nacionalnih i lokalnih turističkih organizacija, Sajam malih i srednjih preduzeća, održavanje panela, a u centralnoj gradskoj zoni planirano je postavljanje 150 - 200 tipskih štandova, na kojima bi se učesnici festivala predstavili sa svojim postavkama.

Detaljne informacije o navedenom festivalu dostupne su na web stranici: http://www.irongatefest.com/

 

Javni pozivi i konkursi

REZULTATI JAVNOG POZIVA ZA ODABIR PROGRAMA I PROJEKATA KOJI ĆE SE SUFINANCIRATI IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U 2018. GODINI PUTEM TRANSFERA ZA MLADE

Kontakt

Adresa: Obala Maka Dizdara br. 2.

71000 Sarajevo 

Tel: +387 33 25 41 03

Fax: +387 33 22 66 75, +387 33 25 41 51

Fondacije

Projekti

Nematerijalno kulturno naslijeđe