Međunarodni likovni konkurs „Mali bitolski Montmartre 2016“

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljena je informacija u vezi sa održavanjem tradicionalne likovne manifestacije „Mali bitolski Montmartre“.

Ova manifestacija se svake godine održava u periodu od 23. do 30. maja na ulicama Bitole, Ohrida i Kruševa, u Makedoniji, u organizaciji Dječijeg likovnog studija „Sv. Ćirilo i Metodije“.

Pravo na učešće imaju djeca i mladi od 4 do 20 godina starosti.

Prilikom izrade likovnih radova djeca mogu koristiti sve materijale, formate i tehnike.

Tema takmičenja su olimpijske igre RIO 2016 i slobodne teme.

Radovi se šalju grupno, s tim da jedna kolekcija ne može imati manje od 20 dječjih radova.

Organizator snosi troškove smještaja, dok učesnici snose putne troškove.

Krajnji rok za slanje radova je 20. februar 2016. godine.

Detaljne informacije o uvjetima učešća na ovom konkursu i načinu apliciranja dostupne su na internet stranici:

http://www.smallmontmartreofbitola.com/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=58

 

Javni pozivi i konkursi

JAVNI KONKURS ZA RASPODJELU DIJELA PRIHODA OSTVARENIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU

Kontakt

Adresa: Obala Maka Dizdara br. 2.

71000 Sarajevo 

Tel: +387 33 25 41 03

Fax: +387 33 22 66 75, +387 33 25 41 51

Fondacije

Projekti

Nematerijalno kulturno naslijeđe