Erasmus+ poziv u 2016. godini - informacija

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljena je informacija u vezi sa objavljenim pozivom Evropske komisije za podnošenje projektnih prijedloga za program Erasmus+ u 2016. godini.

Projekte u okviru Programa mogu prijaviti javna i privatna tijela koja djeluju u oblasti obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta.

Poziv za podnošenje projektnih prijedloga objavljen je u Službenom listu Evropske unije, a dostupan je na sljedećem linku: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2015:347:FULL&from=HR

Kompletna informacija o uvjetima i načinu podnošenja projektnih prijedloga može se pronaći u vodiču programa Erasmus+ na sljedećem linku: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_hr.htm

 

Javni pozivi i konkursi

Obavještavamo sve zainteresirane da je Federalno ministarstvo kulture i sporta - Federalno ministarstvo kulture i športa objavilo Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz…

Kontakt

Adresa: Obala Maka Dizdara br. 2.

71000 Sarajevo 

Tel: +387 33 25 41 03

Fax: +387 33 22 66 75, +387 33 25 41 51

Fondacije

Projekti

Nematerijalno kulturno naslijeđe