Fondacija za kinematografiju - Obavijest

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Sarajevo, 28.10.2014. godine

Upravni odbor Fondacije za kinematografiju daje

O B A V I J E S T

  1. Konkurs za izbor korisnika sredstava Fondacije za kinematografiju za pozicije sufinansiranja filmskih projekata za 2014. godinu,
  2. Javni poziv za izbor Predsjednika i članova Žirija za vrednovanje filmskih projekata i scenarija, prispjelih na Konkurs/Natječaj za izbor korisnika sredstava Fondacije za kinematografiju za 2014. godinu i
  3. Javni poziv za izbor korisnika sredstava Fondacije za kinematografiju za pozicije sufinansiranja komplementarnih djelatnosti za 2014. godinu su objavljeni na web stranici Fondacije, www.bhfilm.ba 29.10.2014. godine.

PRIVREMENI PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Jovan Marjanović, s.r.

Javni pozivi i konkursi

Obavještavamo sve zainteresirane da će Federalno ministarstvo kulture i sporta - Federalno ministarstvo kulture i športa interventna sredstva dodjeljivati u 2016. godini na osnovu pristiglih zahtjeva koji…

Kontakt

Adresa: Obala Maka Dizdara br. 2.

71000 Sarajevo 

Tel: +387 33 25 41 03

Fax: +387 33 22 66 75, +387 33 25 41 51

Fondacije

Projekti

Nematerijalno kulturno naslijeđe