Javni pozivi i konkursi

1 Interventna sredstva za 2016. godinu
2 Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu
3 OGLAS ZA IMENOVANJE NA POZICIJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FONDACIJE ZA KINEMATOGRAFIJU
4 JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FONDACIJE ZA BIBLIOTEČKU DJELATNOST
5 JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FONDACIJE ZA MUZIČKE, SCENSKE I LIKOVNE UMJETNOSTI
6 JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FONDACIJE ZA IZDAVAŠTVO
7 VAŽNO OBAVJEŠTENJE- Javni konkurs za raspodjelu dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje IGARA NA SREĆU
8 Javni konkurs za raspodjelu dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću
9 Obavještenje za sve zainteresirane u vezi sa dodjelom interventnih sredstava za 2015. godinu
10 Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu
11 Fondacija za kinematografiju - Obavijest
12 Obavještenje
13 Obavještenje
14 Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz prihoda turističkih zajednica ostvarenih na ime članarina i boravišnih pristojbi u 2013. godini
15 Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu
16 JAVNI KONKURS ZA RASPODJELU DIJELA SREDSTAVA OSTVARENOG PROMETA LUTRIJE BOSNE I HERCEGOVINE U 2013. GODINI
17 JAVNI POZIV za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz prihoda turističkih zajednica ostvarenih na ime članarina i boravišnih pristojbi u 2012. godini
18 JAVNI KONKURS ZA RASPODJELU DIJELA SREDSTAVA OSTVARENOG PROMETA LUTRIJE BOSNE I HERCEGOVINE U 2012. GODINI
19 Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u 2013. godini
20 KONKURS/NATJEČAJ za izbor korisnika preostalih sredstava Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti
21 JAVNI POZIV za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u 2012. godini - Tekući transfer neprofitnim organizacijama -Transfer za mlade
22 KONKURS/NATJEČAJ za izbor korisnika sredstava Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti u Sarajevu
23 Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta FBiH 2012. godini
24 Javni poziv za odabir programa i projekata u oblasti sporta koji će se sufinansirati iz budžeta Federacije BiH u 2012 godini
25 JAVNI POZIV za utvrđivanje programa i projekata iz oblasti kulture i umjetnosti od posebnog značaja za FBiH, za 2012. godinu.
26 Javni konkurs za finansiranje projekata i programa iz sredstava ostvarenih prometom Lutrije BiH u 2011 godini
27 Javni poziv za sve zainteresirane
28 Javni konkurs za finansiranje projekata i programa iz sredstava ostvarenih prometom Lutrije BiH u 2010 godini

Javni pozivi i konkursi

Obavještavamo sve zainteresirane da će Federalno ministarstvo kulture i sporta - Federalno ministarstvo kulture i športa interventna sredstva dodjeljivati u 2016. godini na osnovu pristiglih zahtjeva koji…

Kontakt

Adresa: Obala Maka Dizdara br. 2.

71000 Sarajevo 

Tel: +387 33 25 41 03

Fax: +387 33 22 66 75, +387 33 25 41 51

Fondacije

Projekti

Nematerijalno kulturno naslijeđe