Članci

10. Međunarodno takmičenje „Aram Khachaturian“, Jerevan, Armenija

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljen je poziv svim zainteresiranim mladim muzičarima (od 16 do 33 godine starosti) za učešće na 10. Međunarodnom takmičenju „Aram Khachaturian“, koje se održava u Jerevanu, Armenija.

Takmičenje „Aram Khachaturian“ ima za cilj okupiti mlade, talentirane muzičare iz cijeloga svijeta dajući im priliku da se predstave na međunarodnoj sceni s renomiranim umjetnicima. Rok za prijavu je 15. april 2014. godine.

Detaljne informacije o uvjetima učešća na ovom festivalu i načinu apliciranja dostupne su na internet stranici: www.akhic.am

Javni pozivi i konkursi

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj 35/05), federalni ministar kulture i sporta objavljuje JAVNI POZIV za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz…

Fondacije

Projekti

Nematerijalno kulturno naslijeđe