Članci

Potpisan Sporazum o saradnji između Federalnog ministarstva kulture i sporta i Instituta za razvoj mladih KULT

potpisivanje sporazuma 2Ministar Kaplan je naglasio da je potpisivanje Sporazuma jedan od koraka koji vode poboljšanju statusa mladih, dodajući da je Zakonom o mladima propisano da jedno od 16 ministarstva u Vladi FBiH dobije naziv mladih, a odlučeno je da to bude upravo Federalno ministarstvo kulture i sporta.

Ministar je napomenuo i to da je u toku procedura izmjena i dopuna zakona o ministarstvima kojim će se ime ovog ministarstva promijeniti u Ministarstvo kulture, sporta i mladih, a uz to će ovo ministarstvo dobiti i određene ovlasti zahvaljujući kojima će nadgledati sve projekte koji se realiziraju u okviru drugih ministarstva, a tiču se mladih.

Sporazumom nisu regulirane finansijske obaveze, ali ministar Kaplan je rekao da Sporazum podrazumijeva finansijsku podršku, budući da je poslije nekoliko godina nepostojanja transfera za mlade, ove godine u budžetu za mlade planirano 200.000 KM.

Izvršni direktor KULT-a Jasmin Bešić, kazao je da će se Sporazum fokusirati na rješavanje triju značajnih oblasti, a koje se tiču Zakona o mladima FBiH. Jedna od njih je provođenje istraživanja o problemima i potrebama mladih u FBiH, jer trenutno ne postoje aktualni podaci o stanju mladih, a potrebni su za izradu strategije o mladima.

"Drugi segment je uređenje obuke i certificiranje službenika za mlade, a budući da ne postoji institucija koja bi to radila, na tome je potrebno raditi. Treći segment odnosi se na informiranje mladih o tome šta Vlada FBiH radi o pitanjima mladih, kao i informiranje javnosti o svim politikama koje u sebi sadrže mjere za mlade", pojasnio je Bešić.

Potpisnici Sporazuma najavili su da će informirati javnost o segmentima realizacije Sporazuma.

Javni pozivi i konkursi

Upravni odbor Fondacije za kinematografiju daje obavijest: Konkurs za izbor korisnika sredstava Fondacije za kinematografiju za pozicije sufinansiranja filmskih projekata za 2014. godinu, Javni poziv za izbor Predsjednika i članova Žirija za vrednovanje…

Fondacije

Projekti

Nematerijalno kulturno naslijeđe