Članci

Naše starine

Naše starine, zamišljene kao godišnji organ Zavoda u Sarajevu, imaju za cilj da sve naučne ustanove i naučne radnike, koji se bave tim i sličnim poslovima, upoznaju o akcijama i rezultatima zaštite i proučavanja spomenika kulture u Bosni i Hercegovini, i da s njima izmjene iskustva. Isto tako one imaju cilj da o cjelokupnom radu Zavoda obavještavaju sve ostale naučne, kulturno-povijesne i druge javne radnike, organe narodnih vlasti i organizacije i ustanove koje se zanimaju i brinu za ovaj rad, a preko njih i naše radne mase, kako bi oni mogli da prate, kontrolišu i pomognu u radu organima zaštite.”

Ovaj citat je dio uvodne riječi uredništva koji je objavljen u prvom broju godišnjaka „Naše starine” iz 1953. godine. Na ovaj način i ovim citatom možemo započeti i objavljivanje prvog broja iste publikacije u elektronskoj formi na web stranici Federalnog ministarstva kulture i sporta/športa – Zavod za zaštitu spomenika.

Nadamo se da će elektronsko objavljivanje „Naših starina” doprinijeti lakšoj prezentaciji stanja na spomenicima kulturnog naslijeđa kao i bržem stvaranju uvjeta za okupljanje svih odgovornih i zainteresiranih faktora na značajnom i plemenitom poslu zaštite kulturno-historijske baštine BiH.

Uredništvo

 

nasestarine1  nasestarine2  nasestarine3  nasestarine4 
nasestarine5 nasestarine6 ns7

Javni pozivi i konkursi

JAVNI KONKURS ZA RASPODJELU DIJELA SREDSTAVA OSTVARENOG PROMETA LUTRIJE BOSNE I HERCEGOVINE U 2013. GODININa osnovu člana 17. Zakona o igrama na sreću („Službene novine Federacije BiH“, broj 1/02 i 40/10) i člana 6. stav 1. Pravilnika o kriterijima za raspodjelu sredstava ostvarenog programa Lutrije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“,…

Fondacije

Projekti

Nematerijalno kulturno naslijeđe